Điều Khoản Dịch Vụ

Để tránh xảy ra tranh chấp không đáng có, chúng tôi xin có một vài điều ngắn liên quan đến bản quyền nội dung tại Jacksonit.org nếu bạn có dự định phát hành tại website khác.

Quy định chia sẻ bài viết của Jacksonit.org

Bạn không được phép sử dụng nội dung trên Jacksonit.org vào mục đích thương mại như in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng. Bạn được phép sử dụng lại nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây hiểu lầm cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ ràng Nguồn bài viết từ Jacksonit.org.

Bản quyền logo/banner/ấn phẩm in ấn

Tất cả các ấn phẩm quan trọng trong việc phổ biến thương hiệu của blog như Banner, Logo đều được sử dụng độc quyền tại Jacksonit.org. Việc tuân thủ các quy tắc trên đều dựa vào thiện chí của đôi bên, không có sự bảo hộ của bất kỳ cơ quan/tổ chức nào nên việc chấp hành các quy định trên là một cách tôn trọng Jacksonit.org.

Thân chào: Cao Sơn