Ovuinhi.com là dự án được phát triển năm 2014 và đang hoạt động đến bay giờ, website thuộc danh mục giải trí video tổng hợp, video được chọn lộc để chia sẻ với mọi người cùng thưởng thức.

Sau nhiều năm thu thập thông tin người dùng cũng như hệ thống lưu trữ video. Ovuinhi.com đã sở hứu nhiều công nghệ web hiện đại như: Framework Laravel 5.7, Vue JS 2.5.21, Bootstrap, ... Đặc biệt phù hợp với nhiều thiết bị di động và table, cho phép người dùng trải nghiệm một cách mượt mà và tốc độ danh nhất.

Và giờ đây Ovuinhi.com đã có một vị trí nhất định và được một nhóm tiếp tục xây dựng và phát triển một cách bền vững...