Content5.de là website về Blog dành cho một nhóm nghiên cứu về môi trường của chính phủ bên Đức. Website chủ yếu để tổng hợp những nghiên cứu về môi trường thiên nhiên.

Website Content5.de được chúng tôi xây dựng từ nền tản CMS TYPO3 rất thông dụng bên thị trường Châu Âu.

Quy trình xây dựng và phát triển Content5 rất khắc khe và cần độ cẩn thận cũng như tỉ mỉ cao. Chúng tôi đã làm việt từ khâu ý thưởng thiết kế, chuyển PSD sang HTML với framework css Bootstrap.

Sau khi hoàn tất quá trình PSD sang HTML thì chúng tôi tiếp tục ráp dự án vào CMS TYPO3 mạnh mẻ và dể sử dụng.

Đặc biệt nhất là Content5.de là một website đa ngôn ngữ và có thể xem trên mọi trình duyệt một mà không hề bể layout.