Merakioldtown.com là website của một thẩm mỹ viện lớn ở Châu Âu, web nhằm mục đích đưa thông tin cho khách hàng và giới thiệu về cửa hàng thẩm mỹ viện này.

Được phát triển trên nền tảng CMS Wordpress, Merakioldtown.com lại sở hữu thêm một thiết kế quá hoàn mỹ và phù hợp với thiết kế của của hàng. Công thêm vào đó là sự trải nghiệp người dùng trên mọi trình duyệt và thiết bị với thiết kế Responsive.

Đặc biệt là Merakioldtown.com được thiết kế và xây dựng theme độc quyền nên được tối ưu và phát triển phù hợp với những chức năng được yêu cầu, tránh được sự thừa thải chức năng và tăng tốc độ load trang nhanh nhất.