Thể loại: Zend FrameWord

Zend Framework là một framework mã nguồn mở để phát triển các ứng dụng web và các dịch vụ sử dụng PHP 5.3+. Zend Framework sử dụng 100% mã hướng đối tượng và sử dụng hầu hết các tính năng mới của PHP 5.3.+

[ZF2] Bài 04: Tạo module ứng dụng zend frameword 2

[ZF2] Bài 04: Tạo module ứng dụng zend frameword 2

Ở bài kế tiếp này, chúng ta sẽ được học tạo 1 module ứng dụng cho zend frameword 2. Việc tạo module ứng dụng sẽ giúp chúng ta quản lý dễ dàng hơn tron...
[ZF2] Bài 03: Cấu trúc ứng dụng thư mục của zend frameword 2

[ZF2] Bài 03: Cấu trúc ứng dụng thư mục của zend frameword 2

Cấu trúc ứng dụng của zend frameword 2 được sử dụng 1 hệ thống module để tổ chức sắp xếp các đoạn mã chính của của bạn trong các module. Chúng ta sẽ đ...
[ZF2] Bài 02: Hướng dẫn cài đặt Zend FrameWord 2.

[ZF2] Bài 02: Hướng dẫn cài đặt Zend FrameWord 2.

Hiện tại hôm nay 28-06-2016, thì giao diện của trang chủ https://framework.zend.com/ đã thay đổi giao diện. Điều này , chắc có gì mới nên mình sẽ xem ...
[ZF2] Bài 01: Zend FrameWord là gì ? Lý do vì sao tôi chọn Zend FrameWord ?

[ZF2] Bài 01: Zend FrameWord là gì ? Lý do vì sao tôi chọn Zend FrameWord ?

Zend Framework là một mã nguồn mở, hướng đối tượng ứng dụng web khuôn khổ cho PHP 5. Zend Framework có một thư viện cực ứng dụng cực kỳ lớn và là đứa ...