Thể loại: CMS Wordpress

Tích Hợp Live Chat Facebook Messenger Vào Website

Tích Hợp Live Chat Facebook Messenger Vào Website

Chia sẻ Plugin WordPress Facebook Messenger version Pro tích hợp phần Facebook Messenger vào ngay trên website và bạn có thể chat trực tiếp với khách ...
WP Plugin DrawIt Vẻ Biểu Đồ, Sơ Đồ ERD Trên Website

WP Plugin DrawIt Vẻ Biểu Đồ, Sơ Đồ ERD Trên Website

Plugin DrawIt được phát triển bởi draw.io với tiện ích vẻ sơ đồ ERD, biểu đồ ngay trên website mà không cần dùng đến phần mềm cài đặt trên PC, DrawIt ...
Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin WP Super Cache WordPress Toàn Tập

Hướng Dẫn Sử Dụng Plugin WP Super Cache WordPress Toàn Tập

Plugin WP Super Cache là một Plugin cache website wordpress tuyệt vời nhất hiện nay. Plugin này tạo ra file html tĩnh từ blog WordPress động của bạn. ...
Slider Revolution Responsive WordPress Plugin

Slider Revolution Responsive WordPress Plugin

Plugin Slider Revolution Responsive là một Plugin cấu hình một Slider jQuery với thự viện hiệu ứng chuyển cảnh tuyệt vời nhất hiện này. Đặc biệt luôn ...