CẤU HÌNH GIAO DIỆN HIỂN THỊ PHẦN MỀM CHAT MIỄN PHÍ

25/12/2017 Web Design

Đi tới Sites & Pages nằm phía trên của màn hình hiển thị. Click vào Manage Sites để chỉnh sửa Widget cho website của bạn.. Để thay đổi Visitor Widget Behaves hiển thị trên website của bạn, Thực hiện theo các bước sau:: Đi tới Sites & Pages nằm ở thanh menu phía trên của Dashboard