alternative information

Cao Sơn

Manage

alternative information

Nguyễn Hiệp

Designer, HTML, CSS,...

alternative information

Thành Trung

Dev PHP, JS

alternative information

Lê Minh Thoại

App : Android, IOS

8
KINH NGHIỆM

Adobe Photoshop

Lên ý tưởng và Thiết kế Website

HTML & CSS

Sử dụng HTML5 & CSS3 vào thiết kế

PHP

Lập trình ngôn ngữ PHP

Laravel

Sử dụng Framework Laravel 5.5

Fuelphp

Sử dụng Framework Fuelphp

Vue js

Sử dụng Framework Vue JS

Angular js

Sử dụng Framework Angular JS

Android

Lập trình app Android