Hướng Dẫn Bật mod_rewrite Trong XAMPP

Hướng Dẫn Bật mod_rewrite Trong XAMPP

mod_rewrite là phần hỗ trợ sử dụng .htaccess để làm đẹp URL. Nhưng khi cài đặt của XAMPP thì mod_rewrite không tự động kích hoạt. Nhưng về cơ bản dưới...

IObit Uninstaller PRO 7.0.2.32 Full Bản Quyền
Apowersoft Streaming Video Recorder 6 Pro Full Bản Quyền
Cài Đặt Và Kích Hoạt Bản Quyền IDM 6.27 Full

mod_rewrite là phần hỗ trợ sử dụng .htaccess để làm đẹp URL. Nhưng khi cài đặt của XAMPP thì mod_rewrite không tự động kích hoạt. Nhưng về cơ bản dưới đây là những hướng dẫn về cách kích hoạt mod_rewrite để dùng .htaccess trong xampp.

Object not found!

Object not found! In Xampp

1. Vào thư mục cài đặt  C:\xampp\apache\conf

2. Mở và chỉnh sửa httpd.conf trong một trình soạn thảo văn bản

3. Tìm dòng có chứa

#LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

và (bỏ ghi chú) thay đổi thành

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

4. Tìm tất cả các lần xuất hiện của

AllowOverride None

và thay đổi thành

AllowOverride All

Tôi nghĩ rằng nó xuất hiện 2 hoặc 3 lần trên các tập tin cấu hình.

5. Khởi động lại xampp

Bình Luận