Hướng Dẫn Bật mod_rewrite Trong XAMPP

Hướng Dẫn Bật mod_rewrite Trong XAMPP

mod_rewrite là phần hỗ trợ sử dụng .htaccess để làm đẹp URL. Nhưng khi cài đặt của XAMPP thì mod_rewrite không tự động kích hoạt. Nhưng về cơ bản dưới...

Phần Mềm Điều Khiển Máy Tính Từ Xa, Gọi Điện Trực Tuyến Screenhero
WinRAR Full Key – Phần Mềm Nén Và Giải Nén File Mạnh Mẻ
Phần Mềm JetBrains PhpStorm 10

mod_rewrite là phần hỗ trợ sử dụng .htaccess để làm đẹp URL. Nhưng khi cài đặt của XAMPP thì mod_rewrite không tự động kích hoạt. Nhưng về cơ bản dưới đây là những hướng dẫn về cách kích hoạt mod_rewrite để dùng .htaccess trong xampp.

Object not found!

Object not found! In Xampp

1. Vào thư mục cài đặt  C:\xampp\apache\conf

2. Mở và chỉnh sửa httpd.conf trong một trình soạn thảo văn bản

3. Tìm dòng có chứa

và (bỏ ghi chú) thay đổi thành

4. Tìm tất cả các lần xuất hiện của

và thay đổi thành

Tôi nghĩ rằng nó xuất hiện 2 hoặc 3 lần trên các tập tin cấu hình.

5. Khởi động lại xampp

Bình Luận