Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mô Hình ERD Và DFD – Case Studio 2.25 Full

Phần Mềm Vẽ Sơ Đồ Mô Hình ERD Và DFD – Case Studio 2.25 Full

Case Studio 2.25 là phần mềm chuyên vẻ mô hình sơ đồ ERD và DFD đa phần người hay dùng phần mềm này để thiết kế database cho hệ thống của mình và nhìn...

IObit Uninstaller PRO 7.0.2.32 Full Bản Quyền
Cài Đặt Và Kích Hoạt Bản Quyền IDM 6.27 Full
Driver Booster 4.4 PRO Full Key – Phần Mềm Cập Nhật Driver Cho Máy Tính

Case Studio 2.25 là phần mềm chuyên vẻ mô hình sơ đồ ERD và DFD đa phần người hay dùng phần mềm này để thiết kế database cho hệ thống của mình và nhìn thấy được mối quản hệ các bảng với nhau.

1. Giới thiệu phần mềm vẻ sơ đồ ERD và DFD Case Studio

CASE Studio 2 là phần mềm vẽ mô hình dữ liệu chuyên nghiệp và có thể tùy chỉnh hỗ trợ những lập trình viên hay nhân viên thiết kế dữ liệu trong việc vẽ mô hình Entity Relationship Diagrams (ERD) và Data Flow Diagrams (DFD) cũng như tạo script SQL cho nhiều cơ sở dự liệu một cách tự động.

Hơn thế nữa phần mềm CASE Studio 2 còn hỗ trợ đầy đủ cho 20 cơ sở dữ liệu như Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, MySQL, Firebird, PostgreSQL,… Tha hồ cho các bạn vẻ sơ đồ một cách dẻ dàng và đầy đủ nhất.

Ngoài ra chức năng tuyệt với nhất của phần mềm CASE Studio 2 là tạo ra mô hình ERD từ mã script SQL (DDL), Đảo mã từ file HTML cụ thể hay file dữ liệu RTF, xuất mô hình Data Flow Diagrams thành file quản lý định đạng XML, Templater editor và còn nữa. Nhỏ ngọn và đầy mạnh mẻ đúng không nào?

Các tính năng nổi bật:

  1. Đảo ngược hiện có cấu trúc cơ sở dữ liệu
  2. Tạo ra các script SQL phức tạp tự động
  3. Tạo ra HTML hay RTF báo cáo
  4. Đồng bộ hóa các mô hình với cơ sở dữ liệu (thế hệ của Scripts Alter cho Oracle, mô hình cập nhật)
  5. Xác minh mô hình của bạn và nhiều hơn nữa.

3. Tải và cài đặt phần mềm vẻ sơ đồ ERD và DFD Case Studio

Link tải: https://t.co/sGHTUo3qrm
Pass giải nén: jacksonit.org

Ngoài ra còn một phần mềm dùng để vẻ sơ đồ, mô Hình ERD Và DFD cùng rất tuyệt vời đến từ Microsoft: visio 2013

Bình Luận