Tổng Hợp CSS3 Loading Animation Tuyệt Đẹp Phần 1

Tổng Hợp CSS3 Loading Animation Tuyệt Đẹp Phần 1

Tổng hợp 11 CSS3 loading Animation được sự dụng nhiều nhất hiện này và tích hợp code html và css3 vào website dẻ dàng, nhỏ gọn hơn là hình GIF Loading...

Thần Tượng Bolero 2017 Tập 5
Chia Sẻ Phần Mềm Dọn Dẹp Rác Trên Máy Tinh CCleaner 5.32 Full Bản Quyền
Thần Tượng Bolero 2017 Tập 4 Full HD

Tổng hợp 11 CSS3 loading Animation được sự dụng nhiều nhất hiện này và tích hợp code html và css3 vào website dẻ dàng, nhỏ gọn hơn là hình GIF Loading rất nhiều.

Đa phần website hiện nay đang sử dụng Loading là hình ảnh dạng file mở rộng là GIF để tạo hiệu ứng thông bảo đang load trang web hoặc load dữ liệu thông qua ajax. Việc sử dụng hình gif nhiều sẻ rất nặng website và làm giảm tốc độ load trang rất nhiều so với code css3 loading animation.

1. CSS3 loading animation rotating plane

HTML:

<div class="spinner"></div>

CSS:

.spinner {
 width: 40px;
 height: 40px;
 background-color: #333;

 margin: 100px auto;
 -webkit-animation: sk-rotateplane 1.2s infinite ease-in-out;
 animation: sk-rotateplane 1.2s infinite ease-in-out;
}

@-webkit-keyframes sk-rotateplane {
 0% { -webkit-transform: perspective(120px) }
 50% { -webkit-transform: perspective(120px) rotateY(180deg) }
 100% { -webkit-transform: perspective(120px) rotateY(180deg) rotateX(180deg) }
}

@keyframes sk-rotateplane {
 0% { 
  transform: perspective(120px) rotateX(0deg) rotateY(0deg);
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(0deg) rotateY(0deg) 
 } 50% { 
  transform: perspective(120px) rotateX(-180.1deg) rotateY(0deg);
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(-180.1deg) rotateY(0deg) 
 } 100% { 
  transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(-179.9deg);
  -webkit-transform: perspective(120px) rotateX(-180deg) rotateY(-179.9deg);
 }
}

2. CSS3 loading animation double bounce

HTML:

<div class="spinner">
 <div class="double-bounce1"></div>
 <div class="double-bounce2"></div>
</div>

CSS:

.spinner {
 width: 40px;
 height: 40px;

 position: relative;
 margin: 100px auto;
}

.double-bounce1, .double-bounce2 {
 width: 100%;
 height: 100%;
 border-radius: 50%;
 background-color: #333;
 opacity: 0.6;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 
 -webkit-animation: sk-bounce 2.0s infinite ease-in-out;
 animation: sk-bounce 2.0s infinite ease-in-out;
}

.double-bounce2 {
 -webkit-animation-delay: -1.0s;
 animation-delay: -1.0s;
}

@-webkit-keyframes sk-bounce {
 0%, 100% { -webkit-transform: scale(0.0) }
 50% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bounce {
 0%, 100% { 
  transform: scale(0.0);
  -webkit-transform: scale(0.0);
 } 50% { 
  transform: scale(1.0);
  -webkit-transform: scale(1.0);
 }
}

3. CSS3 loading animation wave

HTML:

<div class="spinner">
 <div class="rect1"></div>
 <div class="rect2"></div>
 <div class="rect3"></div>
 <div class="rect4"></div>
 <div class="rect5"></div>
</div>

CSS:

.spinner {
 margin: 100px auto;
 width: 50px;
 height: 40px;
 text-align: center;
 font-size: 10px;
}

.spinner > div {
 background-color: #333;
 height: 100%;
 width: 6px;
 display: inline-block;
 
 -webkit-animation: sk-stretchdelay 1.2s infinite ease-in-out;
 animation: sk-stretchdelay 1.2s infinite ease-in-out;
}

.spinner .rect2 {
 -webkit-animation-delay: -1.1s;
 animation-delay: -1.1s;
}

.spinner .rect3 {
 -webkit-animation-delay: -1.0s;
 animation-delay: -1.0s;
}

.spinner .rect4 {
 -webkit-animation-delay: -0.9s;
 animation-delay: -0.9s;
}

.spinner .rect5 {
 -webkit-animation-delay: -0.8s;
 animation-delay: -0.8s;
}

@-webkit-keyframes sk-stretchdelay {
 0%, 40%, 100% { -webkit-transform: scaleY(0.4) } 
 20% { -webkit-transform: scaleY(1.0) }
}

@keyframes sk-stretchdelay {
 0%, 40%, 100% { 
  transform: scaleY(0.4);
  -webkit-transform: scaleY(0.4);
 } 20% { 
  transform: scaleY(1.0);
  -webkit-transform: scaleY(1.0);
 }
}

4. CSS3 loading animation wandering cubes

HTML:

<div class="spinner">
 <div class="cube1"></div>
 <div class="cube2"></div>
</div>

CSS:

.spinner {
 margin: 100px auto;
 width: 40px;
 height: 40px;
 position: relative;
}

.cube1, .cube2 {
 background-color: #333;
 width: 15px;
 height: 15px;
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 
 -webkit-animation: sk-cubemove 1.8s infinite ease-in-out;
 animation: sk-cubemove 1.8s infinite ease-in-out;
}

.cube2 {
 -webkit-animation-delay: -0.9s;
 animation-delay: -0.9s;
}

@-webkit-keyframes sk-cubemove {
 25% { -webkit-transform: translateX(42px) rotate(-90deg) scale(0.5) }
 50% { -webkit-transform: translateX(42px) translateY(42px) rotate(-180deg) }
 75% { -webkit-transform: translateX(0px) translateY(42px) rotate(-270deg) scale(0.5) }
 100% { -webkit-transform: rotate(-360deg) }
}

@keyframes sk-cubemove {
 25% { 
  transform: translateX(42px) rotate(-90deg) scale(0.5);
  -webkit-transform: translateX(42px) rotate(-90deg) scale(0.5);
 } 50% { 
  transform: translateX(42px) translateY(42px) rotate(-179deg);
  -webkit-transform: translateX(42px) translateY(42px) rotate(-179deg);
 } 50.1% { 
  transform: translateX(42px) translateY(42px) rotate(-180deg);
  -webkit-transform: translateX(42px) translateY(42px) rotate(-180deg);
 } 75% { 
  transform: translateX(0px) translateY(42px) rotate(-270deg) scale(0.5);
  -webkit-transform: translateX(0px) translateY(42px) rotate(-270deg) scale(0.5);
 } 100% { 
  transform: rotate(-360deg);
  -webkit-transform: rotate(-360deg);
 }
}

5. CSS3 loading animation pulse

HTML:

<div class="spinner"></div>

CSS:

.spinner {
 width: 40px;
 height: 40px;
 margin: 100px auto;
 background-color: #333;

 border-radius: 100%; 
 -webkit-animation: sk-scaleout 1.0s infinite ease-in-out;
 animation: sk-scaleout 1.0s infinite ease-in-out;
}

@-webkit-keyframes sk-scaleout {
 0% { -webkit-transform: scale(0) }
 100% {
  -webkit-transform: scale(1.0);
  opacity: 0;
 }
}

@keyframes sk-scaleout {
 0% { 
  -webkit-transform: scale(0);
  transform: scale(0);
 } 100% {
  -webkit-transform: scale(1.0);
  transform: scale(1.0);
  opacity: 0;
 }
}

6. CSS3 loading animation chasing dots

HTML:

<div class="spinner">
 <div class="dot1"></div>
 <div class="dot2"></div>
</div>

CSS:

.spinner {
 margin: 100px auto;
 width: 40px;
 height: 40px;
 position: relative;
 text-align: center;
 
 -webkit-animation: sk-rotate 2.0s infinite linear;
 animation: sk-rotate 2.0s infinite linear;
}

.dot1, .dot2 {
 width: 60%;
 height: 60%;
 display: inline-block;
 position: absolute;
 top: 0;
 background-color: #333;
 border-radius: 100%;
 
 -webkit-animation: sk-bounce 2.0s infinite ease-in-out;
 animation: sk-bounce 2.0s infinite ease-in-out;
}

.dot2 {
 top: auto;
 bottom: 0;
 -webkit-animation-delay: -1.0s;
 animation-delay: -1.0s;
}

@-webkit-keyframes sk-rotate { 100% { -webkit-transform: rotate(360deg) }}
@keyframes sk-rotate { 100% { transform: rotate(360deg); -webkit-transform: rotate(360deg) }}

@-webkit-keyframes sk-bounce {
 0%, 100% { -webkit-transform: scale(0.0) }
 50% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bounce {
 0%, 100% { 
  transform: scale(0.0);
  -webkit-transform: scale(0.0);
 } 50% { 
  transform: scale(1.0);
  -webkit-transform: scale(1.0);
 }
}

7. CSS3 loading animation three bounce

HTML:

<div class="spinner">
 <div class="bounce1"></div>
 <div class="bounce2"></div>
 <div class="bounce3"></div>
</div>

CSS:

.spinner {
 margin: 100px auto 0;
 width: 70px;
 text-align: center;
}

.spinner > div {
 width: 18px;
 height: 18px;
 background-color: #333;

 border-radius: 100%;
 display: inline-block;
 -webkit-animation: sk-bouncedelay 1.4s infinite ease-in-out both;
 animation: sk-bouncedelay 1.4s infinite ease-in-out both;
}

.spinner .bounce1 {
 -webkit-animation-delay: -0.32s;
 animation-delay: -0.32s;
}

.spinner .bounce2 {
 -webkit-animation-delay: -0.16s;
 animation-delay: -0.16s;
}

@-webkit-keyframes sk-bouncedelay {
 0%, 80%, 100% { -webkit-transform: scale(0) }
 40% { -webkit-transform: scale(1.0) }
}

@keyframes sk-bouncedelay {
 0%, 80%, 100% { 
  -webkit-transform: scale(0);
  transform: scale(0);
 } 40% { 
  -webkit-transform: scale(1.0);
  transform: scale(1.0);
 }
}

8. CSS3 loading animation circle

HTML:

<div class="sk-circle">
 <div class="sk-circle1 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle2 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle3 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle4 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle5 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle6 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle7 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle8 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle9 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle10 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle11 sk-child"></div>
 <div class="sk-circle12 sk-child"></div>
</div>

CSS:

.sk-circle {
 margin: 100px auto;
 width: 40px;
 height: 40px;
 position: relative;
}
.sk-circle .sk-child {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
}
.sk-circle .sk-child:before {
 content: '';
 display: block;
 margin: 0 auto;
 width: 15%;
 height: 15%;
 background-color: #333;
 border-radius: 100%;
 -webkit-animation: sk-circleBounceDelay 1.2s infinite ease-in-out both;
     animation: sk-circleBounceDelay 1.2s infinite ease-in-out both;
}
.sk-circle .sk-circle2 {
 -webkit-transform: rotate(30deg);
   -ms-transform: rotate(30deg);
     transform: rotate(30deg); }
.sk-circle .sk-circle3 {
 -webkit-transform: rotate(60deg);
   -ms-transform: rotate(60deg);
     transform: rotate(60deg); }
.sk-circle .sk-circle4 {
 -webkit-transform: rotate(90deg);
   -ms-transform: rotate(90deg);
     transform: rotate(90deg); }
.sk-circle .sk-circle5 {
 -webkit-transform: rotate(120deg);
   -ms-transform: rotate(120deg);
     transform: rotate(120deg); }
.sk-circle .sk-circle6 {
 -webkit-transform: rotate(150deg);
   -ms-transform: rotate(150deg);
     transform: rotate(150deg); }
.sk-circle .sk-circle7 {
 -webkit-transform: rotate(180deg);
   -ms-transform: rotate(180deg);
     transform: rotate(180deg); }
.sk-circle .sk-circle8 {
 -webkit-transform: rotate(210deg);
   -ms-transform: rotate(210deg);
     transform: rotate(210deg); }
.sk-circle .sk-circle9 {
 -webkit-transform: rotate(240deg);
   -ms-transform: rotate(240deg);
     transform: rotate(240deg); }
.sk-circle .sk-circle10 {
 -webkit-transform: rotate(270deg);
   -ms-transform: rotate(270deg);
     transform: rotate(270deg); }
.sk-circle .sk-circle11 {
 -webkit-transform: rotate(300deg);
   -ms-transform: rotate(300deg);
     transform: rotate(300deg); }
.sk-circle .sk-circle12 {
 -webkit-transform: rotate(330deg);
   -ms-transform: rotate(330deg);
     transform: rotate(330deg); }
.sk-circle .sk-circle2:before {
 -webkit-animation-delay: -1.1s;
     animation-delay: -1.1s; }
.sk-circle .sk-circle3:before {
 -webkit-animation-delay: -1s;
     animation-delay: -1s; }
.sk-circle .sk-circle4:before {
 -webkit-animation-delay: -0.9s;
     animation-delay: -0.9s; }
.sk-circle .sk-circle5:before {
 -webkit-animation-delay: -0.8s;
     animation-delay: -0.8s; }
.sk-circle .sk-circle6:before {
 -webkit-animation-delay: -0.7s;
     animation-delay: -0.7s; }
.sk-circle .sk-circle7:before {
 -webkit-animation-delay: -0.6s;
     animation-delay: -0.6s; }
.sk-circle .sk-circle8:before {
 -webkit-animation-delay: -0.5s;
     animation-delay: -0.5s; }
.sk-circle .sk-circle9:before {
 -webkit-animation-delay: -0.4s;
     animation-delay: -0.4s; }
.sk-circle .sk-circle10:before {
 -webkit-animation-delay: -0.3s;
     animation-delay: -0.3s; }
.sk-circle .sk-circle11:before {
 -webkit-animation-delay: -0.2s;
     animation-delay: -0.2s; }
.sk-circle .sk-circle12:before {
 -webkit-animation-delay: -0.1s;
     animation-delay: -0.1s; }

@-webkit-keyframes sk-circleBounceDelay {
 0%, 80%, 100% {
  -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
 } 40% {
  -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
 }
}

@keyframes sk-circleBounceDelay {
 0%, 80%, 100% {
  -webkit-transform: scale(0);
      transform: scale(0);
 } 40% {
  -webkit-transform: scale(1);
      transform: scale(1);
 }
}

9. CSS3 loading animation cube grid

HTML:

<div class="sk-cube-grid">
 <div class="sk-cube sk-cube1"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube2"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube3"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube4"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube5"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube6"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube7"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube8"></div>
 <div class="sk-cube sk-cube9"></div>
</div>

CSS:

.sk-cube-grid {
 width: 40px;
 height: 40px;
 margin: 100px auto;
}

.sk-cube-grid .sk-cube {
 width: 33%;
 height: 33%;
 background-color: #333;
 float: left;
 -webkit-animation: sk-cubeGridScaleDelay 1.3s infinite ease-in-out;
     animation: sk-cubeGridScaleDelay 1.3s infinite ease-in-out; 
}
.sk-cube-grid .sk-cube1 {
 -webkit-animation-delay: 0.2s;
     animation-delay: 0.2s; }
.sk-cube-grid .sk-cube2 {
 -webkit-animation-delay: 0.3s;
     animation-delay: 0.3s; }
.sk-cube-grid .sk-cube3 {
 -webkit-animation-delay: 0.4s;
     animation-delay: 0.4s; }
.sk-cube-grid .sk-cube4 {
 -webkit-animation-delay: 0.1s;
     animation-delay: 0.1s; }
.sk-cube-grid .sk-cube5 {
 -webkit-animation-delay: 0.2s;
     animation-delay: 0.2s; }
.sk-cube-grid .sk-cube6 {
 -webkit-animation-delay: 0.3s;
     animation-delay: 0.3s; }
.sk-cube-grid .sk-cube7 {
 -webkit-animation-delay: 0s;
     animation-delay: 0s; }
.sk-cube-grid .sk-cube8 {
 -webkit-animation-delay: 0.1s;
     animation-delay: 0.1s; }
.sk-cube-grid .sk-cube9 {
 -webkit-animation-delay: 0.2s;
     animation-delay: 0.2s; }

@-webkit-keyframes sk-cubeGridScaleDelay {
 0%, 70%, 100% {
  -webkit-transform: scale3D(1, 1, 1);
      transform: scale3D(1, 1, 1);
 } 35% {
  -webkit-transform: scale3D(0, 0, 1);
      transform: scale3D(0, 0, 1); 
 }
}

@keyframes sk-cubeGridScaleDelay {
 0%, 70%, 100% {
  -webkit-transform: scale3D(1, 1, 1);
      transform: scale3D(1, 1, 1);
 } 35% {
  -webkit-transform: scale3D(0, 0, 1);
      transform: scale3D(0, 0, 1);
 } 
}

10. CSS3 loading animation fading circle

HTML:

<div class="sk-fading-circle">
 <div class="sk-circle1 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle2 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle3 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle4 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle5 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle6 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle7 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle8 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle9 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle10 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle11 sk-circle"></div>
 <div class="sk-circle12 sk-circle"></div>
</div>

CSS:

.sk-fading-circle {
 margin: 100px auto;
 width: 40px;
 height: 40px;
 position: relative;
}

.sk-fading-circle .sk-circle {
 width: 100%;
 height: 100%;
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
}

.sk-fading-circle .sk-circle:before {
 content: '';
 display: block;
 margin: 0 auto;
 width: 15%;
 height: 15%;
 background-color: #333;
 border-radius: 100%;
 -webkit-animation: sk-circleFadeDelay 1.2s infinite ease-in-out both;
     animation: sk-circleFadeDelay 1.2s infinite ease-in-out both;
}
.sk-fading-circle .sk-circle2 {
 -webkit-transform: rotate(30deg);
   -ms-transform: rotate(30deg);
     transform: rotate(30deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle3 {
 -webkit-transform: rotate(60deg);
   -ms-transform: rotate(60deg);
     transform: rotate(60deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle4 {
 -webkit-transform: rotate(90deg);
   -ms-transform: rotate(90deg);
     transform: rotate(90deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle5 {
 -webkit-transform: rotate(120deg);
   -ms-transform: rotate(120deg);
     transform: rotate(120deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle6 {
 -webkit-transform: rotate(150deg);
   -ms-transform: rotate(150deg);
     transform: rotate(150deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle7 {
 -webkit-transform: rotate(180deg);
   -ms-transform: rotate(180deg);
     transform: rotate(180deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle8 {
 -webkit-transform: rotate(210deg);
   -ms-transform: rotate(210deg);
     transform: rotate(210deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle9 {
 -webkit-transform: rotate(240deg);
   -ms-transform: rotate(240deg);
     transform: rotate(240deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle10 {
 -webkit-transform: rotate(270deg);
   -ms-transform: rotate(270deg);
     transform: rotate(270deg);
}
.sk-fading-circle .sk-circle11 {
 -webkit-transform: rotate(300deg);
   -ms-transform: rotate(300deg);
     transform: rotate(300deg); 
}
.sk-fading-circle .sk-circle12 {
 -webkit-transform: rotate(330deg);
   -ms-transform: rotate(330deg);
     transform: rotate(330deg); 
}
.sk-fading-circle .sk-circle2:before {
 -webkit-animation-delay: -1.1s;
     animation-delay: -1.1s; 
}
.sk-fading-circle .sk-circle3:before {
 -webkit-animation-delay: -1s;
     animation-delay: -1s; 
}
.sk-fading-circle .sk-circle4:before {
 -webkit-animation-delay: -0.9s;
     animation-delay: -0.9s; 
}
.sk-fading-circle .sk-circle5:before {
 -webkit-animation-delay: -0.8s;
     animation-delay: -0.8s; 
}
.sk-fading-circle .sk-circle6:before {
 -webkit-animation-delay: -0.7s;
     animation-delay: -0.7s; 
}
.sk-fading-circle .sk-circle7:before {
 -webkit-animation-delay: -0.6s;
     animation-delay: -0.6s; 
}
.sk-fading-circle .sk-circle8:before {
 -webkit-animation-delay: -0.5s;
     animation-delay: -0.5s; 
}
.sk-fading-circle .sk-circle9:before {
 -webkit-animation-delay: -0.4s;
     animation-delay: -0.4s;
}
.sk-fading-circle .sk-circle10:before {
 -webkit-animation-delay: -0.3s;
     animation-delay: -0.3s;
}
.sk-fading-circle .sk-circle11:before {
 -webkit-animation-delay: -0.2s;
     animation-delay: -0.2s;
}
.sk-fading-circle .sk-circle12:before {
 -webkit-animation-delay: -0.1s;
     animation-delay: -0.1s;
}

@-webkit-keyframes sk-circleFadeDelay {
 0%, 39%, 100% { opacity: 0; }
 40% { opacity: 1; }
}

@keyframes sk-circleFadeDelay {
 0%, 39%, 100% { opacity: 0; }
 40% { opacity: 1; } 
}

11. CSS3 loading animation folding cube

HTML:

<div class="sk-folding-cube">
 <div class="sk-cube1 sk-cube"></div>
 <div class="sk-cube2 sk-cube"></div>
 <div class="sk-cube4 sk-cube"></div>
 <div class="sk-cube3 sk-cube"></div>
</div>

CSS:

.sk-folding-cube {
 margin: 20px auto;
 width: 40px;
 height: 40px;
 position: relative;
 -webkit-transform: rotateZ(45deg);
     transform: rotateZ(45deg);
}

.sk-folding-cube .sk-cube {
 float: left;
 width: 50%;
 height: 50%;
 position: relative;
 -webkit-transform: scale(1.1);
   -ms-transform: scale(1.1);
     transform: scale(1.1); 
}
.sk-folding-cube .sk-cube:before {
 content: '';
 position: absolute;
 top: 0;
 left: 0;
 width: 100%;
 height: 100%;
 background-color: #333;
 -webkit-animation: sk-foldCubeAngle 2.4s infinite linear both;
     animation: sk-foldCubeAngle 2.4s infinite linear both;
 -webkit-transform-origin: 100% 100%;
   -ms-transform-origin: 100% 100%;
     transform-origin: 100% 100%;
}
.sk-folding-cube .sk-cube2 {
 -webkit-transform: scale(1.1) rotateZ(90deg);
     transform: scale(1.1) rotateZ(90deg);
}
.sk-folding-cube .sk-cube3 {
 -webkit-transform: scale(1.1) rotateZ(180deg);
     transform: scale(1.1) rotateZ(180deg);
}
.sk-folding-cube .sk-cube4 {
 -webkit-transform: scale(1.1) rotateZ(270deg);
     transform: scale(1.1) rotateZ(270deg);
}
.sk-folding-cube .sk-cube2:before {
 -webkit-animation-delay: 0.3s;
     animation-delay: 0.3s;
}
.sk-folding-cube .sk-cube3:before {
 -webkit-animation-delay: 0.6s;
     animation-delay: 0.6s; 
}
.sk-folding-cube .sk-cube4:before {
 -webkit-animation-delay: 0.9s;
     animation-delay: 0.9s;
}
@-webkit-keyframes sk-foldCubeAngle {
 0%, 10% {
  -webkit-transform: perspective(140px) rotateX(-180deg);
      transform: perspective(140px) rotateX(-180deg);
  opacity: 0; 
 } 25%, 75% {
  -webkit-transform: perspective(140px) rotateX(0deg);
      transform: perspective(140px) rotateX(0deg);
  opacity: 1; 
 } 90%, 100% {
  -webkit-transform: perspective(140px) rotateY(180deg);
      transform: perspective(140px) rotateY(180deg);
  opacity: 0; 
 } 
}

@keyframes sk-foldCubeAngle {
 0%, 10% {
  -webkit-transform: perspective(140px) rotateX(-180deg);
      transform: perspective(140px) rotateX(-180deg);
  opacity: 0; 
 } 25%, 75% {
  -webkit-transform: perspective(140px) rotateX(0deg);
      transform: perspective(140px) rotateX(0deg);
  opacity: 1; 
 } 90%, 100% {
  -webkit-transform: perspective(140px) rotateY(180deg);
      transform: perspective(140px) rotateY(180deg);
  opacity: 0; 
 }
}

 

Bình Luận