[PHP Basic] Bài 04: Khai Báo Biến Và Sử Dụng Biến Trong PHP

[PHP Basic] Bài 04: Khai Báo Biến Và Sử Dụng Biến Trong PHP

Sau khi chúng ta tìm kiểu cú pháp căn bản để bắt đầu viết code PHP, bài này chúng ta sẻ học đến khai báo biến và sử dụng biến trong PHP. Như các bạn c...

Driver Booster 4.4 PRO Full Key – Phần Mềm Cập Nhật Driver Cho Máy Tính
Thần Tượng Bolero 2017 Tập 5
IObit Uninstaller PRO 7.0.2.32 Full Bản Quyền

Sau khi chúng ta tìm kiểu cú pháp căn bản để bắt đầu viết code PHP, bài này chúng ta sẻ học đến khai báo biến và sử dụng biến trong PHP.

Như các bạn cũng biết PHP là một ngôn ngữ lập trình, còn gọi là ngôn ngữ Server. Điều mà các lập trình viên nhận thấy và so sánh với các ngôn ngữ lập trình khác đó là rất sử dụng, và điều tất nhiên là dẻ học.

I. Định nghĩa, khởi tạo, khai báo và gán giá trị cho biến trong PHP

1. Định nghĩa biến trong php
Biến là một định danh, nó dùng để lưu trữ các giá trị và nó có thể dùng phép gán để thay đổi giá trị. Cú pháp của biến trong lập trình bắt đầu bằng dấu đô la $ và tiếp theo là các chữ, số, dấu gạch dưới nhưng không có dấu cách (khoản trắng). Ký tự đầu tiên của tên biến (sau ký tự $) phải là chữ hoặc là dấu gạch dưới, không được là số.

2. Khai báo biến trong PHP
Thật chất không cần khai báo biến trong ngôn ngữ lập trình PHP. Khi chúng ta gán giá trị cho biến đồng nghĩa chúng ta đang khái báo biến thược kiểu dữ liệu gì. Cho nên PHP được mệnh danh là một ngôn ngữ lập trình dẻ học, và dẻ sử dụng nhất hiện nay.

Còn kiểu dữ liệu là gì chúng ta sẻ có một bài viết riêng cho chủ đề này nhé 🙂 .

3. Gán giá trị cho biến trong PHP
Để gán giá trị cho biến ta dùng toán tử phép gán = và phía sau toán tử = là giá trị của biến, giá trị của biến có thể là: chuổi, số, …

4. Một số ví dụ khởi tạo và gán giá trị cho biến trong PHP
Ví dụ: phân biệt khai báo biến đúng vào sai:

<?php

//Khái báo biến có tên $bien có giá trị là jacksonit.org 
$bien = 'jacksonit.org';

?>

Biến có thể có chữ, số, gạch dưới _, gạch ngang -, những không có dấu cách (khoản cách trắng), và tất nhiên là không có dấu tiến Việt nhé. Dưới đây là ví dụ nhận biết đặt tên biến đúng hoặc sai.

<?php

$bien = 'jacksonit.org'; //Đúng
$_bien = 'jacksonit.org'; //Đúng
$bien01 = 'jacksonit.org'; //Đúng
$01bien = 'jacksonit.org'; //Sai
$bien so = 'jacksonit.org'; //Sai
$biến số = 'jacksonit.org'; //Sai (quá sai)

?>

Ví dụ: cách đặt trên biến được nhiều lập trình sử dụng:
$bien_so, $bien-so nhưng không được $bien so hoặc $biến số

Biến trong PHP phân biệt chữ in hoa và chữ thường nên khi khai báo các bạn cẩn thận để tránh sử dụng sai biến. Kinh nghiệm trong lập trình của mình thì các bạn nên đặt tên biến chữ thường và chỉ dùng dấu _ để tránh khai báo lung tung.

<?php

//Mình thường khai báo biến với nhiều ký tự theo cú pháp này
$domain_basic = 'jacksonit.org';

//Không nên đặt tên biến theo cú pháp này
$DomainBasic = 'jacksonit.org';
$domain_Basic = 'jacksonit.org';

?>

II. Sử dụng biến trong lập trình PHP

1. Hiển thi giá trị của biến ra trên trình duyệt hiện thị website.

bài 03 cú pháp căn bản lập trình php chúng ta đã biết sử dụng cú pháp hiển thị ra mạng hình là echo và print_r(). Hôm nay chúng ta sẻ sử dụng các cứ pháp này để sử dụng biến trong PHP.

<?php

//Khai báo biến domain có giá trị là jacksonit.org
$domian = 'jacksonit.org';

//Xuất ra màng hình giá trị của biến $domian
echo $domian;

?>

2. Gán giá trị từ biến này qua biến khác và hiện thị giá trị của biến.

Ở ví dụ này chúng ta sẻ khỏi tạo biên $domian = ‘jacksonit.org’ và một biến có tên $domain_basic kế thừ từ biến $domian

<?php

//Khai báo biến domain có giá trị là jacksonit.org
$domian = 'jacksonit.org';

//Gán giá trị biên $domian_basic bằng giá trị của biến $domian
$domian_basic = $domian;

//Xuất ra màng hình giá trị của biến $domian_basic
echo $domian_basic;

//=> Kết quả hiển thị sẻ là: jacksonit.org

?>

Tóm lại bài này chúng ta sẻ học được cách khởi tạo, gán giá trịsử dụng biến trong PHP. Bài này rất quan trọng cho người mới bắt đầu học PHP nên có gì không hiểu các bạn có thể comment bên dưới nhé.

Bình Luận