Tổng Hợp CSS3 Loading Animation Tuyệt Đẹp Phần 1

Tổng Hợp CSS3 Loading Animation Tuyệt Đẹp Phần 1

Tổng hợp 11 CSS3 loading Animation được sự dụng nhiều nhất hiện này và tích hợp code html và css3 vào website dẻ dàng, nhỏ gọn hơn là hình GIF Loading...

The Voice Kids Tập 7 – Vòng Đối Đầu 2
Tạo Push Notification Website Với Onesignal – Gửi Thông Báo Đến Người Dùng Giống Facebook
Thách Thức Danh Hài Mùa 3 Tập 4 Full HD

Tổng hợp 11 CSS3 loading Animation được sự dụng nhiều nhất hiện này và tích hợp code html và css3 vào website dẻ dàng, nhỏ gọn hơn là hình GIF Loading rất nhiều.

Đa phần website hiện nay đang sử dụng Loading là hình ảnh dạng file mở rộng là GIF để tạo hiệu ứng thông bảo đang load trang web hoặc load dữ liệu thông qua ajax. Việc sử dụng hình gif nhiều sẻ rất nặng website và làm giảm tốc độ load trang rất nhiều so với code css3 loading animation.

1. CSS3 loading animation rotating plane

HTML:

CSS:

2. CSS3 loading animation double bounce

HTML:

CSS:

3. CSS3 loading animation wave

HTML:

CSS:

4. CSS3 loading animation wandering cubes

HTML:

CSS:

5. CSS3 loading animation pulse

HTML:

CSS:

6. CSS3 loading animation chasing dots

HTML:

CSS:

7. CSS3 loading animation three bounce

HTML:

CSS:

8. CSS3 loading animation circle

HTML:

CSS:

9. CSS3 loading animation cube grid

HTML:

CSS:

10. CSS3 loading animation fading circle

HTML:

CSS:

11. CSS3 loading animation folding cube

HTML:

CSS:

 

Bình Luận