[ZF2] Bài 03: Cấu trúc ứng dụng thư mục của zend frameword 2

[ZF2] Bài 03: Cấu trúc ứng dụng thư mục của zend frameword 2

Cấu trúc ứng dụng của zend frameword 2 được sử dụng 1 hệ thống module để tổ chức sắp xếp các đoạn mã chính của của bạn trong các module. Chúng ta sẽ đ...

[PHP Basic] Bài 05: Chuỗi Và Hàm Xử Lý Chuỗi Trong PHP
[PHP Basic] Bài 04: Khai Báo Biến Và Sử Dụng Biến Trong PHP
[ZF2] Bài 01: Zend FrameWord là gì ? Lý do vì sao tôi chọn Zend FrameWord ?

Cấu trúc ứng dụng của zend frameword 2 được sử dụng 1 hệ thống module để tổ chức sắp xếp các đoạn mã chính của của bạn trong các module. Chúng ta sẽ đặt tất cả các đoạn code của mình trong trong 1 module chứa các controller,view, model theo mô hình MVC.

1. Cấu trúc ứng dụng thư mục của zend frameword 2 :

Dưới đây là cấu trúc ứng dụng thư mục :

Thư mục Chức năng
config Folder chứa cấu hình
data Folder chứa các dữ liệu của ứng dụng
module Folder chứa nhiều module ứng dụng
public Folder chứa chưa các tập tin dùng chung như css, js…
vendor Folder chứa các thư viên

2. Cấu trúc ứng dụng module của zend frameword 2 :

Là nới chứng các  tập tin giao diện html, css, js, thư viện , file cấu hình của module  và các đoạn mã php.

cấu trúc ứng dụng của zend frameword 2

cấu trúc ứng dụng của zend frameword 2

Dưới đây là cấu trúc ứng dụng module :

Thư mục Chức năng
config  Folder chứa cấu hình cảu module
language  Folder chứa đa ngôn ngữ
src/Application  Folder chứa các controller và model
view/application  Folder chứa view controller
view/layout  Folder chứa các layout
view/error  Folder chứa  các thông báo lỗi

3. Lời kết :

Như vậy chúng ta đã hiểu được các folder chứ các cấu trúc ứng dụng thư mục của  zend frameword 2. Giúp cho chúng ta hình dung được các file sẽ được đặt trong từng folder nào mà sẽ tiện cho chúng ta sắp xếp các code của ứng dụng. Các bạn có ý kiến, hay comment phía dưới, mình sẽ nhận và khắc phục các yếu điểm của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của mình.

Bình Luận