[PHP Basic] Bài 03: Cú Pháp Cơ Bản Trong Lập Trình Code PHP (Tag PHP)

[PHP Basic] Bài 03: Cú Pháp Cơ Bản Trong Lập Trình Code PHP (Tag PHP)

Bài viết này Jack hướng dẫn các bạn vào lập trình PHP với cú pháp cơ bản nhất đê chạy và biên dịch một file .php. Bài này cực kỳ quan trong sử dụng su...

Kiểm Tra Thông Tin Form Với Bootstrap Validator
Chia Sẻ Phần Mềm Dọn Dẹp Rác Trên Máy Tinh CCleaner 5.32 Full Bản Quyền
About 102tube.net

Bài viết này Jack hướng dẫn các bạn vào lập trình PHP với cú pháp cơ bản nhất đê chạy và biên dịch một file .php. Bài này cực kỳ quan trong sử dụng suốt quá trình học tập và làm việc với ngôn ngữ lập trình PHP.

Khi PHP phân tích một tập tin, nó sẽ cho mở và thẻ đóng, đó là <?php?> Mà nói cho PHP để bắt đầu và ngừng giải thích các mã giữa họ thể <?php?>. Phân tích cú pháp theo cách này cho phép PHP được nhúng trong tất cả các loại tài liệu khác nhau, như tất cả mọi thứ bên ngoài của một cặp mở và đóng thẻ sẻ được PHP bỏ qua mà không cần biên dịch code.

cú pháp lập trình php căn bản

 

Nếu một tập tin là tinh khiết mã code PHP, thì bạn có thể bỏ qua các thẻ PHP đóng cửa vào cuối của tập tin. VD: file index.php không cần thể đóng ?> của PHP những vẫn không báo lỗi.

<?php
echo "Hello world";

// ... nhiều mã code

echo "kết thúc";

// kịch bản kết thúc ở đây không có thẻ PHP đóng cửa

Lịch sử thay đổi

Version Mô tả
7.0.0 Các thẻ ASP <% %>, <%= và thẻ script <script language = “php“> được loại bỏ từ PHP.
5.4.0 Thẻ <?= Là luôn luôn có sẵn bất kể các thiết lập short_open_tag trong file php.ini.

 

Vì vậy, đây là những cách hợp lệ để mở thẻ PHP:

<?php ?> // Thẻ tiêu chuẩn nên dùng
<? ?> // Thẻ rút gọn, cần short_open_tag kích hoạt trong file php.ini
<% %> // Thẻ asp, cần asp_tags kích hoạt trong file php.ini
<script language="php"> </script> // Trường hợp không nhạy cảm

Tóm lại PHP là một ngôn ngữ lập trình rất dẻ học và tiếp cận, đặc biệt cộng đồng phát triển và chia sẻ rất mạnh mẻ và đầy đam mêm với ngôn ngữ xây dựng website này.

Bình Luận