Phần Mềm Visual Studio 2015

Phần Mềm Visual Studio 2015

Phần Mềm Visual Studio 2015: là cũng được hỗ trợ, môi trường phát triển tích hợp để tạo ra các ứng dụng tuyệt vời cho Windows, Android và iOS, cũng nh...

Cài Đặt Và Kích Hoạt Bản Quyền IDM 6.27 Full
QTranslate Phần Mềm Dịch Online Không Thể Thiếu
Phần Mềm FastStone Capture 8.4 : Quay Và Chụp Màn Hình Mày Tính Full Key

Phần Mềm Visual Studio 2015: là cũng được hỗ trợ, môi trường phát triển tích hợp để tạo ra các ứng dụng tuyệt vời cho Windows, AndroidiOS, cũng như các ứng dụng web hiện đại và các dịch vụ điện toán đám mây internet và nhiều hơn nữa.

I. Các tính năng của phần mềm Visual Studio 2015

  1. Sprint planning.
  2. Tools and services for projects of any size or complexity.
  3. C#, Visual Basic, C++, Python, Node.js and HTML/JavaScript.
  4. Advanced debugging, profiling, automated and manual testing.
  5. DevOps with automated deployments and continuous monitoring.

phan-mem-visual-studio-2015-02

II. Tải và cài đặt phần mềm Visual Studio 2015

Setup: Download Visual Studio 2015.exe (3.9 GB)
Keys bản quyền phần mêm Visual Studio 2015:

HM6NR-QXX7C-DFW2Y-8B82K-WTYJV
2XNFG-KFHR8-QV3CP-3W6HT-683CH

III. Đăng ký giấy phép bản quyền phần mềm Visual Studio 2015

phan-mem-visual-studio-2015-01

  1. Cài đặt Visual Studio 2015 phiên bản doanh nghiệp thiết lập thử nghiệm.
  2. Sau khi cài đặt => Chạy Visual Studio> bấm trợ giúp “help” và điều hướng đến đăng ký sản phẩm “option”
  3. Click > Change My Product Licence.
  4. Sử dụng bất kỳ khóa sản phẩm ở trên để kích hoạt phần mềm Visual Studio 2015 doanh nghiệp.
  5. Tất cả đã xong, thưởng thức! Visual Studio 2015 doanh nghiệp Phiên bản đầy đủ miễn phí

 

Bình Luận