Phần Mềm JetBrains PhpStorm 10

Phần Mềm JetBrains PhpStorm 10

Phần Mềm JetBrains PhpStorm 10: Cho phép bạn soạn thảo lập trình PHP & web phát triển. cho phép bạn sâu sự hiểu biết mã, hỗ trợ mã hóa hàng đầu I....

QTranslate Phần Mềm Dịch Online Không Thể Thiếu
Cài Đặt Và Kích Hoạt Bản Quyền IDM 6.27 Full
Driver Booster 4.4 PRO Full Key – Phần Mềm Cập Nhật Driver Cho Máy Tính

Phần Mềm JetBrains PhpStorm 10: Cho phép bạn soạn thảo lập trình PHP & web phát triển. cho phép bạn sâu sự hiểu biết mã, hỗ trợ mã hóa hàng đầu

I. Các tính năng đặt biệt của phần mềm PhpStorm 10

1. Hỗ trợ Ngôn ngữ PHP tốt hơn

PhpStorm 10 đặc biệt tập trung vào gợi ý các function, các biến đang tồn tại trong dự án ngôn ngữ PHP và liệt kê thêm các thư viện của ngộn ngữ lập trình PHP một cách nhanh chóng và nhẹ dàng.

2. Hỗ trợ cho các báo cáo sử dụng nhóm

Thưởng thức hỗ trợ đầy đủ cho báo cáo sử dụng nhóm trong PhpStorm, trong đó bao gồm:

  • Tái sử dụng các báo cáo sử dụng nhóm trong tự động nhập khẩu
  • Hỗ trợ các nhóm sử dụng trong cấu trúc lại (move method, class, namespaces refactorings)

3. Convert switch to if và ngược lại …

Hổ trợ chuyển đổi từ switch sang if else và ngược lại một cách nhanh chóng và chính xác.

4. Tính năng cải tiến cho Debugging PhpStorm

Nếu bạn chưa bao giờ sử dụng gỡ lỗi trước, đó là thời gian để bắt đầu bây giờ! PhpStorm đã thực hiện Zero-Cấu hình Debugging dễ dàng hơn để khám phá và thiết lập cho người dùng mới. PhpStorm sẽ tự động cung cấp thông tin đầy đủ và các bản sửa lỗi để giúp bạn bắt đầu với lỗi.

5. ….

II. Tải và cài đặt phần mềm PhpStorm 10

Setup: Download PhpStorm 10 (167 MB)
Keys kịch hoạt bản quyền phần mềm PhpStorm 10 thông qua License server: http://idea.lanyus.com (có giới hạng nên nhanh tay kịch hoạt bản quền nhé).

Vào Help > Register > License server

phan-mem-jetbrains-phpstorm-10-05

Nhanh tay nhé để lấy bản quyền phần mềm PhpStorm 10 🙂

Bình Luận